Správy katedry

Úspešní štipendisti z radov germanistov

14.05.2019 17:24

Študentkám z Katedry germanistiky sa podarilo získať prestížne nemecké a rakúske štipendiá. Mgr. Barbora Molokáčová absolvuje vďaka štipendiu OeAD trojmesačný výskumný pobyt na univerzite vo Viedni, Bc. Gabriela Eibenova trojtýždňový letný kurz v Rakúsku. Bc. Mária Nosáľová sa teší zo štipendia DAAD na letný jazykový kurz v juhonemeckom Freiburgu. Všetkým úspešným študentkám blahoželáme!

Ponuka letnej brigády pre študentov germanistiky priamo v Nemecku

09.05.2019 15:10

Unique Personalservice ponúka možnosť pre študentov germanistiky, brigádovať počas prázdnin priamo v nemeckom prostredí, samozrejme bez akýchkoľvek poplatkov. Viac info: https://www.unique-personal.de/

Hosťovské prednášky z dejín literatúry

04.04.2019 15:34

Katedra germanistiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Katedra germanistiky Saarlandskej univerzity v Saarbrücken Vás srdečne pozývajú na hosťovské prednášky Prof. Dr. Ralfa Bognera, ktoré sa uskutočnia 9. a 10. apríla 2019 o 8:55 v miestnosti AA2S7. 

Prednášky sú realizované v rámci výučby dejín nemeckej literatúry.

Pozvánka

04.04.2019 15:26

Dňa 15.4.2019 o 19:00 hod. organizujeme spoločnú návštevu divadelného predstavenia Mária Stuartová v Štátnom divadle v Košiciach. Keďže ide o drámu F. Schillera, podujatie študentom dôrazne odporúčame. Záujem nahláste do 8.4.2019 na sekretariáte katedry u p. Mgr. Bavoľárovej.

Záznamy: 1 - 4 zo 142
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nástenka

Ortografia

03.04.2019 14:41
Vyučovanie predmetu Ortografia bude prebiehať v navrhnutom čase, t.j. vo štvtok 11:30 - 13:00 v Rakúskej knižnici.

Mária Stuartová - Pozvánka do divadla

01.04.2019 09:20
Dňa 15.4.2019 o 19:00 hod. organizujeme spoločnú návštevu divadelného predstavenia Mária Stuartová v Štátnom divadle v Košiciach. Keďže ide o drámu F. Schillera podujatie študentom dôrazne odporúčame. Záujem nahláste do 8.4.2019 na sekretariáte katedry u p. Mgr. Bavoľárovej.

Gramatický seminár 2 a Ortografia

26.03.2019 13:26
Dňa 2.4.2019 o 12:00 hod. v kancelárii 308 je plánované organizačné stretnutie s doc. PhDr. Anno Džambovou, PhD. Účasť všetkých študentov, ktorí majú zapísaný Gramatický seminár 2 alebo Ortografiu, je nutná. Na stretnutí sa bude riešiť zaradenie predmetov do rozvrhu.

ERASMUS+

12.02.2019 19:42
Študenti sa opäť môžu uchádzať o grant programu ERASMUS+ na semestrálny štud. pobyt v zahraničí. V prípade záujmu zašlite motivačný list a životopis v NJ do 28.2.2019 katedrovej koordinátorke Dr. Kováčovej.

Gramatický seminár II a Nemecká ortografia

10.02.2019 13:43
Vyučovanie predmetov Gramatický seminár II. a Nemecká ortografia bude prebiehať blokovo, t.j. nie tak, ako sú predmety nasadené v rozvrhu. O termínoch blokového vyučovania budeme študentov informovať.

Informatívne stretnutie s prezidentom SUNGu

03.12.2018 10:02
Dňa 5.12.2018 o 9:30 sa v AA2S7 uskutoční stretnutie s prezidentom Spoločnosti učiteľov nemčiny a germanistov Dr.phil. Marekom Ľuptákom. Účasť študentov je povinná.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>